Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding

De hypotheekkaart in Assu®

De hypotheekkaart bevat de meest voorkomende velden om een hypotheek te administreren en is opgebouwd uit een aantal blokken: 

Blok Algemeen:

image-20240510-141912.png

In het algemene gedeelte vind je de volgende velden:

 

Hypotheeknummer:

Hierin staat het hypotheeknummer. Dit dient een uniek nummer te zijn.

Volgnummer:

Hier staat het volgnummer van de hypotheek vermeld.

Hypotheekvorm:

In dit veld kies je de hypotheekvorm van de hypotheek. Deze lijst is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2409824313

Type aanvraag:

Hier kies je hoe de aanvraag voor een hypotheek is gedaan. Deze lijst is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2409824313

Omschrijving:

In dit tekstveld kun je een omschrijving van de hypotheek kwijt.

Ontb. voorwaarden:

Hier kies je de datum tot wanneer de ontbindende voorwaarden op het koopcontract gelden.

Offertenummer:

Wanneer er een offerte is uitgebracht kun je hier het offertenummer invullen. 

Einddatum offerte:

Hier kies je tot welke datum de gedane offerte geldig is.

Niet doorg.:

Wanneer de offerte niet getekend wordt en de hypotheek niet doorgaat vink je deze checkbox aan.

Aanvraagdatum

In dit veld kies je de datum waarop de aanvraag gedaan is. 

Passeerdatum notaris:

Wanneer de passeerdatum van het koopcontract bekend is vul je die hier in.

In behandeling:

Door hier een vinkje te zetten heb je voor jezelf een signaal dat de hypotheek in behandeling is.

Werk je met de HDN koppeling? Dan wordt dit vinkje standaard AAN gezet bij nieuwe hypotheken.

NHG:

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie vink je deze checkbox aan.

SVN:

Als er gebruik wordt gemaakt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zet dan hier een vinkje.

Subsidie:

Wanneer de hypotheeknemer subsidie ontvangt voor de hypotheek vink je deze checkbox aan.

Offerte getekend retour:

Zet hier een vinkje als de offerte getekend retour gegaan is.

Offerte verleninging mogelijk:

Zet hier een vinkje als het mogelijk is de offerte te verlengen.

Blok Data:

 

image-20240510-141953.png

In het tweede blok vind je de volgende velden:

Oorsp. ingangsdatum:

Hier vul je de oorspronkelijke ingangsdatum van de hypotheek in.

Ingangsdatum:

Wanneer de hypotheek op een later moment daadwerkelijk is ingegaan vul je die datum hier in en de oorspronkelijke datum in het veld Oorsp. Ingangsdatum.

Looptijd in maanden:

In dit veld vul je de looptijd van de hypotheek in in hele maanden.

Expiratiedatum:

Wanneer je de ingangsdatum en looptijd hebt ingevuld zal Assu® automatisch de expiratiedatum aanpassen.

Vrije expiratie:

Wanneer je deze checkbox aanvinkt zal Assu® niet automatisch de expiratiedatum aanpassen n.a.v. de ingangsdatum en de looptijd in maanden.

Executiewaarde:

Wanneer er een onderpand aan deze hypotheek is gekoppeld waar de executiewaarde op is ingevuld zal Assu® dat bedrag in dit veld tonen.

Wanneer er meer dan één onderpand is gekoppeld zal Assu® de executiewaardes van alle onderpanden bij elkaar optellen.

Vrije verkoopwaarde:

Wanneer er een onderpand aan deze hypotheek is gekoppeld waar de vrije verkoopwaarde op is ingevuld zal Assu® dat bedrag in dit veld tonen.

Wanneer er meer dan één onderpand is gekoppeld zal Assu® de executiewaardes van alle onderpanden bij elkaar optellen.

 

Blok Financieel:

In het derde blok kun je financiële details kwijt:

Hoofdsom:

In dit veld vul je de hoofdsom van de hypotheek in. 

 

Als je op het rekenmachientje klikt zal Assu® alle deelsommen bij elkaar optellen en de hoofdsom aanpassen.

Openstaand bedrag:

In dit veld wordt het openstaand bedrag van de hypotheek getoond,. 

Als je op het rekenmachientje klikt zal Assu® alle deelsommen vanuit tabblad hypoteekdelen bij elkaar optellen en het openstaand bedrag aanpassen. 

Los je vervolgens een onderdeel af (vul in het onderdeel "afgelost per" een datum in) en klik je weer op het rekenmachientje bij "Openstaand bedrag" dan zal het afgeloste deel eraf gehaald worden.

Koopsom:

De koopsom van de woning vul je in dit veld in.

Hogere inschrijving:

Wanneer de hypotheek hoger is ingeschreven vul je hier het ingeschreven bedrag in.

Aflossingsbedrag:

Het bedrag dat maandelijks wordt afgelost vul je hier in.

Aflossing per:

In dit veld type je per welke termijn het erboven ingevulde bedrag wordt afgelost.

Premiedepot:

Wanneer er een premiedepot is vul je hier het saldo ervan in.

Borg:

Als er sprake is van een borgstelling vul je hier het borg-bedrag in.

Bankgarantie:

Hier vul je een datum in per wanneer de bankgarantie geldt.

B.g. gesteld:

Hier kun je door middel van een vinkje aangeven of de bankgarantie al geregeld is of niet.

Via klant:

Hier kun je een vinkje zetten wanneer de klant zelf de bankgarantie betaalt. Deze optie is ook te gebruiken in de startcondities en voorwaarden van Workflows.

Bankg.bedrag:

Het bedrag van de bankgarantie vul je hier in.

ORV kapitaal:

In dit veld vul je het uit te keren kapitaal van de eventuele overlijdensrisicoverzekering in.

Doelvermogen:

In dit veld vul je het doelvermogen in wanneer de hypotheek een beleggingshypotheek betreft.

Geldgever:

In dit veld kies je de geldverstrekker van de hypotheek. Deze lijst is een stamtabel en is te onderhouden via https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2409824313

 

Wanneer je op het poppetje met het groene pijltje klikt open je de geldgeverkaart van de betreffende geldgever.

 

Wanneer je op de wereldbol knop klikt opent Assu® de standaard browser op het adres dat op de geldgeverkaart is ingevuld in het veld extranet locatie.

 

Wanneer je op het poppetje met het groene plusje klikt kun je een nieuwe geldgever toevoegen aan Assu®.

 

Blok Overig:

 

Tenslotte zie je rechts het blok 'Overig':

Status:

Hier vul je in of de hypotheek actueel of historisch is.

Hypotheekstatus:

Wanneer je naast status ook nog een hypotheekstatus wilt toevoegen aan de hypotheek kies je hier de status waarin de hypotheek zich momenteel bevindt. Je ziet hier ook de HDN statussen tussen staan.

Status toelichting:

Hier zie je de status toelichting die door HDN meegezonden wordt als je gebruik maakt van onze HDN koppeling.

Hypotheekfase:

Naast hypotheekstatus kun je ook werken met hypotheekfases. Aan deze fases kun je weer specifieke handelingen hangen. 

Adviseur:

Dit veld toont de adviseur van de hypotheek. De waardes zijn te beheren via de Stamtabellen-Adviseurs

Het onderste gedeelte van het hypotheekscherm bestaat uit een aantal tabbladen die afzonderlijk in de volgende hoofdstukken besproken zullen worden:

 

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk