Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Als je een door ons of iemand anders aangemaakte Workflow module wilt importeren dan kun je dat als volgt doen:

Stap 1: Sla het ontvangen .XML bestand op op een lokatie die je gemakkelijk terug kunt vinden.

Stap 2: Ga naar het overzicht van Workflow modules en klik op "Workflow modules importeren"

...

Stap 3: Je komt nu in een wizard terecht waarmee je het bestand op kunt gaan halen. Klik op "Volgende>" in het eerste scherm.

...

Stap 4: Klik op het vergrootglas achter de gele regel en blader door naar de lokatie waar je het ontvangen bestand opgeslagen hebt. Klik het bestand aan en vervolgens op "Openen"

...

Stap 5: Klik op "Volgende>" om verder te gaan.

...

Stap 6: Voer in het volgende scherm de naam in van de module (deze naam moet uniek zijn) en klik op "Volgende>"

...

Stap 7: De wizard is nu afgewerkt. Klik op "Voltooien" om terug te gaan naar het overzicht.

...