Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mutaties die via Appviseurs doorgegeven worden (schade melding, aanpassing adres, doorsturen van een document) komen binnen in een scherm wat "Klantmutaties" heet.

...

Table of Contents
stylenone

Klantmutatie controleren:

Selecteer een wijziging en klik deze knop aan.

...

Onderin het scherm kun je de melding accepteren of afkeuren. Voor het afkeuren van klantmutaties dient het recht voor klantmutaties aangevinkt te zijn. Dit zal standaard het geval zijn.

Lees hier alles over de rechten en rollen in Assu®.:

Gebruikersrollen en rechten wijzigen in Assu®

In Appviseurs zal er bij de activiteiten een berichtje binnen komen met de goed- of afkeuring.

...

Klantmutatie Verwijderen:

Selecteer een wijziging en klik deze knop aan. Je krijgt vervolgens de vraag of je het zeker weet. Bij het aanklikken van "Ja" zal de wijziging van de lijst verdwijnen. In Appviseurs komt er GEEN melding binnen bij de activiteiten.

Klantmutaties verversen:

Door middel van deze knop kun je het overzicht verversen.

Open relatie:

Door middel van deze knop kun je van een geselecteerde melding de relatiekaart tonen.

In de relatiekaart zie je onderin bij de tabbladen de knop "klantmutaties". Onder deze knop zie je alle klantmutaties terug van de relatie:

...

Een schade van binnenkomst tot goed-/afkeuring:

Een klant meldt een schade via zijn of haar app. De gemelde schade komt binnen via de knop "Klantmutaties":

...

Onderin het scherm is deze schade te accepteren of af te keuren. 

Een schade afkeuren:

In dit voorbeeld wordt de schade afgekeurd:

...

De knop brengt je gelijk naar de juiste adviseur die bij dit product hoort.

Een schade accepteren:

Het eerste gedeelte gaat hetzelfde als een schade afkeuren. Klik op "accepteren" in de mutatie om de melding te accepteren.

...